Zapoznaj się z poniższymi informacjami na temat EDK i zdecyduj, czy chcesz podjąć wyzwanie. Odpowiedź na najczęściej pojawiające się pytania możesz znaleźć w FAQ

  • Ekstremalna Droga Krzyżowa polega na pokonaniem w nocy wybranej trasy, medytowaniu rozważań i zmaganiu się z własnymi słabościami.
  • Ma charakter indywidualny, podczas przejścia wybraną trasą, w razie jakichkolwiek nieprzewidzianych zdarzeń, jesteś zdany wyłącznie na własne siły.
  • Uczestnictwo ma charakter dobrowolnej praktyki religijnej. Biorąc w niej udział robisz to na własną odpowiedzialność.
  • Zapoznaj się z przebiegiem tras i oceń, czy jesteś w stanie przejść jedną z nich. Opisy tras w Polsce znajdziesz tutaj.
  • Opis wszystich tras Lubelskiej EDK znajdziesz tutaj.
  • Decydując się na udział bierzesz na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie sprawy związane z tym wydarzeniem.
  • W Ekstremalnej Drodze Krzyżowej moga brać udział osoby pełnoletnie. Osoba,która nie ukończyła 18 lat może wziąć udział tylko za zgodą opiekuna prawnego i pod opieką osoby pełnoletniej.
  • Więcej informacji na temat Ekstremalnej Drogi Krzyżowej znajdziesz na stronie www.edk.org.pl.