Deklaracje przejścia wybranej trasy będzie można składać od dnia 14 lutego 2024 roku.